O nás

Naše česká rodinná firma hospodaří s dlouholetou tradicí na vlastní i propachtované půdě ve 14 katastrech na 190 ha.

Naší filosofií je pěstování s ohleduplností a láskou k přírodě pro zachování budoucím generacím.


Věnujeme se rostlinné výrobě

  • Pšenici v pekařské kvalitě 
  • Sladovnickému ječmeni
  • Řepce olejce pro výrobu potravinářského oleje
  • Hrachu žlutému
  • Pohance
  • Kukuřici na zrno
  • Sóje

Naše společnost je zapsána v Registru rodinných podniků ČR vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.